Givande

Så här ger du

Från 1 september 2018 till maj 2019 har ni gett 19.518 kr! Fortsätt ge så växer lamans hals!

ELM stöder missionsarbetet i Peru både genom missionärsinsatser och ekonomiskt. En del av det ekonomiska stödet betalas direkt till den evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo utifrån deras årliga budget för att stödja kyrkans verksamhet centralt och ute i de olika församlingarna.

Kyrkan satsar mycket på barn- och ungdomsverksamhet. Det finns barngrupper i alla församlingar och oftast är det söndagsskola i samband med gudstjänsterna. Varje sommarlov (som i Peru infaller januari – mars) arrangeras evangeliserande barnläger som brukar vara mycket välbesökta. Flera hundra barn som annars inte kommer till kyrkan brukar komma för gemenskap, undervisning, sång och lek. I december varje år brukar kyrkan anordna julfest för barnen som bor i närheten av kyrkan. Kyrkan driver också en egen förskola i Chiclayo där barnen får höra om Jesus. Även regelbundna tonårssamlingar och läger för ungdomar anordnas.

Du kan få vara med och ge en ekonomisk gåva så att fler i Peru ska få höra om Jesus. Du kan ge en egen gåva eller samla in i din barngrupp. Under flikarna Givande och Aktiviteter finns några insamlingstips om du/ni vill göra någon rolig aktivitet eller ett event för att samla in lite extra pengar. Kom gärna på egna idéer och maila oss gärna om du vill ge andra tips på vad man kan göra för att samla in pengar. Det är roligt att få vara med i missionsarbetet. Tillsammans kan vi nå långt.

Sätt in pengar på nedanstående nummer och märk inbetalningen: ”Kom och se – Peru”. Vi sammanställer sedan löpande hur mycket pengar som inkommit och redovisar detta här på hemsidan. Håll koll på lamadjurets hals så ser du hur mycket vi samlat in.

Använd nedanstående nummer:

Swish: 123-495 65 95

Plusgiro: 5 58 43-7

Bankgiro: 476-1144

 

© 2018 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved