För ledare

Information till dig som ledare

 

Materialet är tänkt att vara ett stöd och en uppmuntran till dig som ledare om att prata med barnen om att gå ut i hela världen och berätta för andra om Jesus. Barn kan behöva konkreta verktyg för att förstå vad ett annat land är, vad det innebär att skicka pengar dit, hur det är att vara kristen där, och så vidare. Barnen behöver också förebilder – du som ledare är en förebild. När barnen ser att du brinner för att andra ska få lära känna Jesus och att arbetet utomlands ska få bära frukt smittar det av sig på barnen. Om du själv är osäker på hur ELMs utlandsarbete fungerar och vad som händer ute på fälten kan du läsa mer på elmbv.se – där bloggar våra utsända, det finns nyhetsmejl att få och det står om ELMs vision för utlandsarbetet.

ELM har sitt existensberättigande i uppdraget vi fått av Jesus. Vi vill, med Guds hjälp, nå ut med evangeliet till fler. Detta har alltid varit, och är viktigt. Men det är inte bara viktigt för vuxna, utan också för barnen. Barnen har del i det uppdraget. I ELM vill vi att barnen i våra föreningar ska få ett hjärta för att sprida evangeliet, förstå vad det uppdraget innebär och kunna stå med i tjänst, bön och givande.

Ett sådant arbete idag är inte bara att ”rika vi” ger till ”fattiga ni” eller att ni som inte känner Jesus får besök av oss som känner Jesus. Det handlar istället om förståelse för varandras kulturer och levnadssätt, och att dela Jesus med varandra. På söndagsskola eller hobby i Sverige träffas barn för att få lära känna Jesus bättre. Detsamma sker i Främre Asien. Ibland är vi många på ena stället och få på det andra, och tvärtom. Barnen behöver få känna gemenskap med andra kristna barn i världen och få uppmuntras i att ge till utlandsarbetet, men lika mycket till att berätta om Jesus för sina kompisar i vardagen i Sverige. Genom att hjälpa barnen att bli delaktiga i utlandsarbetet kan vi också väcka deras iver för människor i närheten. Genom att se att det finns kristna barn över hela världen kan de känna stöd när de känner sig ensamma här i Sverige. Genom att dela med sig av sina ägodelar kan de få växa in i glädjen att ge.

© 2018 ELM-BV. All Rights Reserved