Om materialet

Information om materialet

 

Kom och se är ett missionsmaterial för barn som ges ut av Evangelisk Luthersk Mission (ELM) i samarbete med ELM Syd, ELM Nord och barntidningen Droppen. Jesus har gett oss ett uppdrag att berätta för alla folk om honom (Matt. 28:18-20) och det här materialet är tänkt som en hjälp för ledare och föräldrar att prata om och levandegöra mission för barn. I ELM vill vi att barnen ska få ett hjärta för mission, förstå vad mission är och kunna stå med i tjänst, bön och givande.

ELM stöder just nu missionsarbete i utlandet i Östafrika (Kenya, Etiopien och Eritrea) och Peru. I Kom och se har vi ett område som tema för varje läsår. Under 2019/2020 är det Östafrika. Året innan var det Peru. På den här hemsidan finns material för att få lära sig mer om Kenya, Etiopien och Eritrea som länder, om kyrkorna där och om hur det är att vara barn där. Det finns också material kring vad mission är och hur barnen kan samla in pengar och på andra sätt stötta missionen.

Via de olika boxarna på startsidan – Om Östafrika, Dockan och resväskan, Bilder och filmer, Aktiviteter, Sånger samt Berättelser – kommer du till olika resurser som du kan använda i barngruppen. Det är bra att regelbundet prata om mission med barnen. Kanske passar det att ha fem minuter om mission på varje samling och att ta upp kollekt? På fem minuter kan du till exempel visa en bild eller en film, läsa en berättelse eller ta reda på några fakta om Östafrika. Ibland är det bra att ha en längre samling om mission. Då kan du sätta ihop en hel samling med sånger, bön, undervisning, insamling, frågesport eller pyssel. Barngruppen kanske kan bjuda alla vuxna på etiopisk lunch efter gudstjänsten? Eller öppna en missionsshop på kyrktorget?

Hemsidan är levande och under läsåret fylls den på med nytt material. Tveka inte att höra av dig om du saknar något eller har några frågor!

Vi som arbetar med materialet hoppas att det ska bli till välsignelse för dig, barnen och Guds rike!

© 2018 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved